Na poinformowanie nas o chęci dokonania wymiany lub zwrotu produktu masz 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez nas zamówienia.

Warunkiem zarówno wymiany jak i zwrotu jest to aby produkt został dostarczony w nienaruszonym stanie.

Jeśli chcesz wymienić lub zwrócić produkt zakupiony w naszym sklepie:

1) Upewnij się, że spełnia warunki zwrotu lub wymiany.

2) Poinformuj nas o chęci dokonania zwrotu lub wymiany poprzez formularz kontaktowy.

3) Odeślij zabezpieczony produkt na adres:

Brick's Place

ul. Lucerny 115

04-687 Warszawa

Jeżeli nie poinformowałeś nas o chęci zwrotu produktu poprzez formularz kontaktowy, to załącz do paczki oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu.

4) Oczekuj na informację od nas odnośnie akceptacji Twojego zwrotu. Jeśli zwracany produkt będzie spełniał warunki, dokonamy zwrotu środków niezwłocznie po jego akceptacji, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki ze zwróconym produktem.

 

W przypadku chęci dokonania wymiany produktu na inny, wyślemy go do Ciebie na nasz koszt po otrzymaniu i zaakceptowaniu zwrotu.

___________________________________________________________________________

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

2.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 

2.1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

 

2.2.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bricksplace.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wersalska 5A, 03-955 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 

2.3.W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 

2.4.W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

Produkt został dodany do listy Ulubione

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.